Lidgelden en giften in 2015

Lidgelden en giften in 2015

 

We zijn al  in 2015. De lidkaart is geldig voor een kalenderjaar. Als je dus nu je lidgeld betaalt, kan je er gans het jaar van genieten! Mede door de lidgelden van vorige jaren is Palestina Solidariteit erin geslaagd om de werking van de organisatie aanzienlijk uit te breiden. De verschillende campagnes zoals Stop G4S, of activiteiten zoals de inleefreizen voor particulieren en doelgroepen, zijn daar concrete voorbeelden van. In 2015 gaan we hier zeker mee verder. Ook de perswerking en de vrijwilligerswerking worden verder gezet.

Het lidgeld voor 2015 bedraagt 25 euro en voor werkzoekenden en studenten slechts 15 euro. Net zoals de vorige jaren ontvangt u als lid zes maal per jaar onze nieuwsbrief, u wordt regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten én u steunt de Palestinawerking in Vlaanderen en Brussel.

Andere voordelen van de lidkaart zijn:

- Op bepaalde activiteiten die georganiseerd worden door Palestina Solidariteit, zal u op vertoon van uw lidkaart een verminderde toegangsprijs betalen!

- Op vertoon van uw lidkaart krijgt u 10 procent korting op al onze boeken.

Zoals elk jaar krijgt u bij uw lidgeld ook iets extra toegestuurd.

Ook GIFTEN zijn ook steeds welkom! Vanaf 40 euro per jaar kunnen we u een fiscaal attest bezorgen.  Meer info over de Zuidprojecten kan u hier vinden: http://www.palestinasolidariteit.be/palprojecten.  Meer info over de actiethema’s kan u hier vinden: http://www.palestinasolidariteit.be/solacties.

 

 

Zowel lidgeld als giften kunnen gestort worden op:

 

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw

Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van:
- lidgeld 2015 of

Voor de giften
- werking Palestina Solidariteit

- Zuidproject (eventueel specificeren: circusschool, PWWSD, noodhulp, peter/meter student, Rehabilitatiecentrum)

 

 

Voor meer informatie: stuur een mailtje naar info@palestinasolidariteit.be, bezoek onze website: www.palestinasolidariteit.be of bel naar tel. 02-501 67 49 of GSM  0489 39 81 42.

 

© Palestina Solidariteit vzw 2016